🙏Selamat Datang di Website Resmi PD NW  Kabupaten Lombok Tengah 💌 Alamat Kantor: Jl. Sukarno Hatta No.14, Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 83511. ✍️ Mohon tinggal kan jejak pelungguh untuk mengisi buku tamu di bawah👇🏻 🌃Alhamdulillah Acara Peresmian Kantor PDNW Lombok Tengah berjalan lancar dan Sukses

Selasa, 17 Januari 2023, Januari 17, 2023 WIB
Last Updated 2023-01-17T10:26:53Z
GALERY PDNWHizbullah NWkegiatan PDNWPENGURUS CABANG NWPENGURUS PDNWPIMPINAN BANOM NW

SIAPA MAULANASYAIKH HAMZANWADI II


*SIAPA MAULANASYAIKH HAMZANWADI II?*


*(Catatan Pengajian Al-Mukarram TGH Ihsan Shafar, QH. SS. MAp pada acara Pengajian Silaturahmi PBNW di Ponpes Yasfaan NW Gerantung Batukeliang)*


Bismillaahi Wabihamdihi

Assalamualaikum Wr Wb....

Alhamdulillahillazi allama bilqolam, allamal insaana maa lam ya'lam.Allohumma aslih ummata Muhammadin Saw, warham ummata Muhammadin Saw, wafarrij an ummata Muhammadin Saw, Wansyur wahfadz waayyid Nahdlatal Wathani filaalamiina bihaqqi Muhammadin Saw.


Subhaanakalaa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal 'aliimul hakiim.


Ammaa ba'du, tabarruqan biqoulilaahi Subhanahuwataalaa yaa ayyuhaalaziina aamanuttaqullooha wakuunuu ma'assoodiqiin.


Waqoolannabiyyu Saw, jaalisul kubaroo-a wasaailul ulamaa-a wakhoolitulhukamaa-a. Rowaahuttabrooni. 


Watabarrukan biqouli Magfurillah Maulanasyikh: 

Wahai anakda hidupkan taqwa

Matikan setan matikan hawa

Karena taqwa pembuka sorga

Setan dan hawa pintu neraka


Kalau anakda memang beryakin

Tak sampai hati ninggalkan Zainuddin

Maulna Al-Hasan doakan tamkin

Dalam kitabnya Al-Musytarsyidin


Sodaqollohu wasodaqorrosulu Saw. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita doakan, Rois 'Aam Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Putri Pendiri NWDI, NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathan, Pendiri Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan, Pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan, Ummuna Al-Mujahidah Al-'Arifubillah Hj. Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Swt dalam keadaan sehat walafiat, untuk membimbing kita menjadi murid yang bemanfaat sebagai warga Nahdlatul Wathan. Aamiin yaa Robbal Aalamiin.


Yang kita muliakan dan kita hormati, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Pengganti Hamzanwadi I, Maulanasyaikh TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, Lc. MPdI, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam memimpin organisasi Nahdlatul Wathan, mudah-mudahan cita-cita Ninikda tercinta, Pendiri Nahdlatul Wathan Al-Magfurulah Maulanasyaikh dikabulkan oleh Allah Swt, Nahdlatul Wathan jaya sepanjang masa. Aamiin yaa Robbal Aalamiin.


Yang tiang hormati seluruh Pengurus Organisasi, Najdlatul Wathan, hadir di tengah-tengah kita Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Kabupaten Lombok Tengah beserta semu jajarannya, Pengurus Cabang beserta jajarannya, pimpinan Pondok Pesantren Tuhfatul Anfenaniyah Nahdlatul Wathan beserta pengasuh dan dewan pembina di dalamnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat dari tingkt kecamatan sampai tingkat kadus yang sempat hadir, hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat nahdliyyi najdliyyat hafizoni waiyyakumullah.


Tiang iring pelungguh sami baosan puji syukur ke hadirat Allah Swt sik sampun icanin tiang pelungguh sami sehat walafiat dan sempat, sehingge lek jello sik sanget mulie, lek taok sik sanget bagus, tiang pelungguh sami pulih rauh menghadiri pengajian silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Swt, berombok umur tiang pelungguh, mudah-mudahan berombok ilmu, berombok amal, berombok ibadah, beromboh pahala disisi Allah Swt. 


Sholawat dan salam tengiring haturan ke junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw sak sampun linggihan tiang pelungguh sami agame sak tulen-tulen kennak, agame sak tulen sempurne, sak bau jariang tiang pelungguh sami jari panjak deside Allah Swt sak fiddunya hasanah wafilaakhiroti hasanah, agama sak bau jarian tiang pelungguh sami khoiro ummatin ukhrijat linnas, ummat sak paling soleh. Ummat sak paling meres lek atas dunie niki. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami kelak teicanin syafaat dari Nabi Besar Muhammad Saw, di belakang guru besar kita Bapak Maulanasyaikh. Aamiin yaa robbal aalamiin.


Untuk mengawali pengajian niki, tiang mengajak pelungguh sami pirengan salah sopok nasihat Allah di dalam Al-Qur'an Surah Attaubah ayat 119. Napi manik deside Allah? Bismillahirrahmanirrohim.


يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ


"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." (QS. At-Taubah 9: Ayat 119)


Pertame pesen deside Allah tetarik pade takut ojok deside Allah Swt. Pade pade tarik taqwa. Endin takwa takut istri tua. Taqwa takut ojok deside Alkah Swt. Niki pesen pertame. 


Yang kedua pesan Allah wakuunu ma'assoodiqiin. Kedue tetep kamu bareng kance dengan sak solah-solah. Dengan sak lombok buak, dengan sak kennak-kennak. Sekken-sekken. Arak basen pelungguh sekken-sekken? Nggiiih. Wakuunu maassoodiqiin. Jarian dirik pelungguh sami tetep bareng, tetep ngiring lek dengan sak mule sekken.


Seken, kennak, lombo' buak. Base timu-an niki lombok buak. Base tengak endah? Kembekn apen teparan lombok buak, ndarak lulun buak bengkok nggih? Lombooook lolon buak. Kembekn apen te tesuruk kance dengan-dengan sak kennak, berarti loek dengan-dengan sak endik kennak. Dengan hebat, laguk endikn kennak. Apelagi sak mule endik hebat. Sak hebat arak sak endik kennak endah. Iye sebabn Allah taale arak dua pessen lek ayat niki: 


Pertame temanikan pelungguh sami tejari dengan bertaqwa. Ape artin taqwa? Maulanasyaikh Hasan Al-Massyat, guru lengan Bapak Mulanasyaikh, bemanik lek dalem kitab beliau, Imtistaarul Awaamiri wajtinaabunnawaahi. Tengiring laksanaan perintah, tejaoang pembalak. Iye arak taqwa. Tengiring laksanaan perintah. Pire leman dateng perintah di dalem te beragama? 


Pertame atiulloh, waatiurrosuula waulil amri mingkum. Arak tellu leman dateng perintah lek dunie niki, pertame perintah lekan de side Allah, kedue perintah leman Rasulullah, ketelu leman pimpinan, baik pimpinan agame maupun pimpinan negare. Banyak ulama mengartikan ulilamri niki ulama atau pemimpin agama. 


Tiang pelungguh sami di organisasi NW selalu Hamzanwadi I maupun Hamzanwadi II selalu mengawali pengajiannya mengingatkan tiang pelungguh sami temanikan bertaqwa kepada Allah Swt, iye ampon lek awal pengajian beliau selalu bebaos bemanik dengan pokoknya..! NW..!, Pokok NW..! , Iman dan taqwa..! nah menjalankan perintah Allah Swt. Kedue perintah lekan Rasul, endik narak tawar menawar. Perintah lekan Allah, perintah lekan Rasul endik kanggo tetawar tawar. Ketellu perintah lekan pimpinan. 


Lamun pelungguh sami lek organisasi Nahdlatul Wathan bedoe pimpinan atawe endik? Bedoweeeee..! Pimpinan sak paling atas napi aran? PBeeeee..! Ape singkatan PB niki? Pengurus Besar.? apaknya besar? Urusannya besar, tanggung-jawabnya besar, filaalamiin tanggung jawab dengan jari PB. Tanggung jawab pengembangan organisasi Nahdlatul Wathan, lek atas dunie sak nyate niki, bareng lek alam sak endik nyate. 


Sengak Bapak Maulanasyaikh iye bedoe murid sak lek alam nyate marak dewek tiang pelungguh sami, dait arak murid lek alam sak endik nyate. Arak murid lek alam gaib Bapak Mulanasyaikh. Loek dengan laek pirangin Bapak Mulanasyaikh ngaji lek atas gunung Rinjani.


Arak laek keluargen tiang bekelompok taek lek segare anak arak baluk. Demen dateng lek atas gunung Sangkareang, iye taokne dengah pengajian laguk ne endikn arak manusie. Suaren doang rame, pas marak basen Bapak Mulanasyaikh base Pancor kadun ngajahang, lek atas gunung ndarak dengan. Milun ndok tokol ngaji lek atas batu. Sengak yakin niki suaren Bapak Mulanasyaikh. Kenyengkene ngaraan pengajian lek gunung Rinjani.


Ibuk, wahde ngaji lek gunung Rinjani? Endeeek. Wahde taek? Endeeek. Pede. Lamun beliau jak leman beccik. Temanikan taek gunung. Temanikan menyelesaikan persoalan-persoalan isik Al-Magfurulah Maulanasyaikh. Lek sopok waktu Hultah Maulanasyaikh undangne wali dari semua kutub basen beliau limengatus undangku waliyullah seluruh dunia. Mbe tokku jamin iye? Arak tanak kosong batne sik gunung Rinjani. Iye manik Bapak Maulanasyaikh becerite. Sadu pelinggih? Saduuui. 


Lamun endik sadu lek tiang endah, endikn batal iman pelungguh. Sengak endikn termask rukun Iman. Laguk tiang ceritak pelungguh baos Bapak Maulanasyaikh. Sai sak tau niki dengan walu?atau dengan wali? Pasti dengan wali. Sak tao ngundang wali pasti dengan jari wali. Sik girang bedait kance wali lek alam gaib, pasti dengan-dengan sak jari wali. 


Kire-kire Pengurus Besar Nahdlatul Wathan embe taokn mangkin, kire-kire wah cunduk kance Bapak Maulanasyaikh? Embe taokde serio-an? Ngarang-ngarang doang. Mangkin tiang becerite. Karena kita ini momentnya pengajian silaturahmi Pengurus Besar adekte wikanang sebagai pimpinan pelungguh sami Mauanasyaikh Hamzanwad II.


Kembekn teparan aran Hamzanwadi II? sengak pede pasengane kance Hamzanwadi I, Biase lamun te fotokopi ijazah pade kance asline atau bareng fotokopian-ne? Padeeee. Nah pimpinan pelungguh PB niki fotokopin Bapak Maulanasyaikh. Adit sak becat paham. Iye ampok aranne pade, gelarne pade, singketan pasengan beliau pade. Cume bede arak julu arak muri.


Nabi kita Nabi Muhammad Saw tekirim isik deside Allah Swt menjadi pemimpin ummat sedunia. Sennenten man lahir wah tak tekirimang pasengan. Datang kepada beliau malaikat, kemudian berpesan wasammiihi izaa wado'tihi Muhammadan liannahu satuhmadu. Lamun pelinggih pulih jemak mame lahir icanin pasengan aran Muhammad adin sak tepuji, tehormat isik isik selapu dengan sedunie. Iye apan Nabi Muhammad arann Nabi Muhammad 


Kedua laek Bapak Maulanasyaikh lahir marak ceriten Tuan Guru Burhanuddin sak baruk niki, TGB sak baruk niki nggih, Tuan Guru Bur. Endikn Tuan Guru Bajang. Sengak mun TGB jak loek dengan tao nyingketan. TunGuru Bellek. Wah tiang tinjot, TGB lek duah unin. Tiang pelai sugul, embe, ngengat jok tu jok te endikn arak. Selung dengan tokol jangken gosok batu tu lek bawak kayu deket jebak tiang. Ape jak kenen TGB lelah pelai leto lete, kan tie Tukang Gosok Batu. Astagfirulloh. 


Pantes al-Magfurulah Maulanasyaikh endinkayen bebaos sik TGB wahn teropong ne sekian puluh tahun sik Maulanasyaikh, lamun tekene TGB loek sik dengan nyingket. Iye ampon Maulanasyaikh jak, "Tuan Guru Bajangku". Ben ne Bajang, ben arak ku. Lamun arak Tuan Guru Bajang ndek narak ku, berarti endek niye. Nggeih. Kanggon tekene Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Toak, silak luek luek. Laguk endik niye ndarak ku.


Maulanasyaikh laek tiang denger langsung. Lamun bapak Maulanasyaikh becerite jak tellu jello kak lahir dateng due ulama bellek iye basen beliau. Sak pade arane, sekkek leman Bagdad sekkek leman Hadramaut. Iye ampok ne tican pasengan aran Saggaf. Muhammad Saggaf. Sai nike? Due wali bellek ican iye pasengan. Ape harepanne? Adin sak Maulansyaikh waktun sak kodek masih aran Muhammad Saggaf niki erak lamun wah dewasa jari ulama, jari wali marak Syaikh Saggaf. Dan itu menjadi kenyataan. Maulanasyaikh sampai punya gelar namanya Kutubulaktof aran kewalian.


Mangkin Maulanasyaikh endah lahir cucun beliau, beliau siapange pasengan. Maulanasyaikh siapang cucunya nama, setelah beliau menimbang dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Menetapkan dan memutuskan, beliau bebaos tipak bijen beliau sakteparan aran pepadun datok Majid. Sai nike pepadun Datok Majid Buk? Sai? Ummuna Hj. Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. 


Napi baos Maulanasyaikh? Raihanun, sadek ne aku sik Gede Sentane kupiaang anak mek sine rannsik pade aranku Zainuddin Tsani, Oo nggih Mamiq. Laguk, arak lagukne basen ummi, lamun adat bun jeruk lamun tepiaang kanak aran pade sik aran dengan sak masih hidup nden kanghoan sik dengan Bunjeruk basen ummi Raihanun matur jok Bapak Maulanasyaikh. Epe manik Maulanasyaikh? Alur adin aru keruan, noh,?apa jawaban Maulanasyaikh, ALUR ADIN ARU KERUAN. 


Ape artin karuan bahasa Lombok Tengah? Adin aru pasti, adin jelas. Kire-kire jelas napi? Tepinaang aran marak pasengan Bapak Maulanasyaikh. Adeknaru jelas sei sik gen gentik  Maulanasyaikh, sei siklanjutan perjuangan Maulanasyaikh, jalur embe sik ngelanjutan, adin arun keruan. Adin pelunghuh endik bingung. Sengak mangkin loek lalok hanuk hanuk hanuk. 


Dan ucapan beliau itu teruuuus diikuti. Wahn sak tican aran Zainuddin Tsani, umurdue minggu juluk bun tecingakin, tepedasan sik Al-Magfurulah Bapak Maulanasyaikh mulai dari ampure, potongan pageran, potongan pemuak, ampure, base kasar tiang niki, potongan pejarupan, potongan ragen beliau. Kemudian karena beliau pimpinan wali, tentu beliau akan minta pendapat kepada wali-wali yang ada di sekitar Maulanasyaikh. DidukunglahnMaulana isik para wali untuk menurunkan namanya kepada cucunya yang ada sekarang di tengah-tengah kita. 


Sai pasengan beliau? Kiyai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Setelah nike ndekn cukup nike, adin aru keruan wahn sak berumur 4 tahun masih TK, tican malik beliau isik Maulanasyaikh gelar Tuan Guru Bajang. Berartiterus beliau ikuti. Wahn sak jari Tuan Guru Bajang, masih kodek niki. Endek man bajang. Lanjut lanjut lanjut, malik tetep telinggihan ngaji isik Bapak Maulanasyaikh lek pengajian Koteraje, PIDATO MAULANASYAIKH "Zainuddin Tsani sik tokol lek deketku ine penggentik Zainuddin sine. Penggentik.


Nabi kita Saw dipilih oleh Allah sebagai Rasul. Apa artin Rasul? "Waashadu anna Muhammadan Rasulullah "Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nu.. sai utus Nabi Muhammad?, Allah. Karena Nabi Muhammad utusan, teten tebimbing sik dengan simengutus. 


Ape sak endik man tewikanan sik Nabi, teaturin isik Allah Swt. Muhammad, jemak arak dengan eyak beketuan, yasaluunaka anirruuh, .. Qulirruuh min amri Robbi. Erak den teketuan isik dengan, ngene ongkat peketuanan ne, ngenne isik bejawab iye. Tesiapang soal, tesiapang jawab isik Allah Swt, sengak utusan.


"Yasaluunaka anil anfaal", jemak dengan beketuan, ngne isik jawab. Qulilanfaalu lillah .... dst.. nuh, sak aran dengan tutus. 


Mangkin Maulanasyaikh diutus, ditugaskan oleh Maulanasyaikh menjadi pengganti. Lamun bahase Sasak napi pengganti nike. Penggentik enggih?! Penggentik, fotokopi. 


Karena beliau diutus oleh kitublaktof, menjadi penerus, menjadi pengganti, beliau pasti dibimbing, seperti Nabi dibimbing oleh Allah pada saat jadi Rasul, dibimbing terus.


Arak persoalan-persoalan genting, gin dateng, Allah duluan turunkan wahyu. Ada persoalan yang Nabi hadapi?, turun ayat. Untuk mendampingi Nabi kita, karena Nabi kita Nabiyyulmustofa. 


Dibimbing seperti Nabi saat diutus menjadi Rasul, dibimbing terus, ada persoalan sik ken dateng, Allah duluan turunkan wahyu. Ada persoalan yang Nabi hadapi, turunlah ayat, untuk mendampingi Nabi kita karena Nabi kita nabiyyulmustfa (Nabi Pilihan).


Begitu juga Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, pilihan dari pimpinan Wali. Lamun wah pimpinan wali memilih, pasti didukung oleh anak buahnya bagi para wali-wali. Sengak lamun wali-wali jak, tulen sin sami'na waato'na. Endikn marak pelugguh jak, lamun jangkente ngaji jak, kenceng bilang sami'na waato'na. Sengkerte nyerutat.


Lamunte tesuruk jemak isik Ustadzah Syifa jemmak, tengereng -ngereng (ogah). Silak sampunan marak nike. Yakin pelungguh? Karena beliau penggentik, pastin tejagak, pastintebimbing isik dengan sak tegentik. Yakin pelungguh kire-kire? Marak sak baruk nike, olekn kodek, adin sak aru keruan. Masih TK, tegelarin Tuan Guru Bajang. Setelah besar sedikit, masihn kodek laguk besaran sekeddik, masih beselane kontek marak bebaos beliau silak pelungguh cingakin lek kalender nike. Ntan sak tebaosin sik Maulanasyaikh jari penggentik, masih beselane kontek. Lamun kurang-kurang, lamun Maulanasyaikh ndek sekedar serminan doang, karena beliau melalui ainulbasiroh. Beliau melihat dengan mata hati beliau. Makrifat beliau, karomah beliau. 


Tidak semudah itu ulama menurunkan namanya kepada salah satu cucu. Jello pire keloekn seminggu buk? Arak pituk. Jello ape paling julu? Kemis atau Jumat. Ahad, senin, selase, Rebbo, Kemis, Jumat. Nomer pire Jumat? Nomer 6. Pire loek bulan setaun? Due olas. Bulan ape paling hebat? Bulan Ramadham. Nomer pire? Nomer 9. Maulanasyaikh pire sanak beliau? Pede loekne sik jello, pire? Pituk. Nomer pire kire-kire beliau? Nomer 6. Jumat nomer pire baruk? Ennem. Jumat keenem iye sayyidul ayyam. Mangkin beliau bedoe sanak pituk, sak tepiak jari mahkota, sak begentik, pire?, due atau tellu? Lamun arak kerajaan, pire loek Mahkota, sekkek atau due? Sekkeeeek. Timakn loek semetton, sekkek sak tepiak jari Mahkota. Mahkota kerajaan. Mangkin bedoe semetton kance sepulu, sekkek tepiak jari pemimpin. 


Beliau bedoe sanak kancen pituk, laguk sik jari nerimak mahkota mulai dari nama, aden sek aru keruan, jari Tuan Guru Bajang, selapukne niki, beliau nomer ennem. Hebat nomer 6 niki ato endek? Hebaaaat. Lamun rukun Iman pire loekne, pinter pelungguh. Mangkin lamun wah paham niki, kayun pelunguh tepimpin jari PB isik beliau, Nggih. Kan bahasa Maulanasyaikh adin sak aru keruan. Kayun pelungguh dukung beliau? Nggih. 


Tuubaa liman roaani, manik nabi. Untungdengan sak mauk bedait kance aku. Yakin mauk serminan .... watuuba liman ro-a man ro-aani. Untung dengan sak wah mauk nyerminan dengan sak wah nyerminan aku. Watuuba liman roaani roaaani roaani ilaa yaumil qiyaamah. Untung dengan sak wah mauk cunduk sereoan aku sereo-an dengan sak wah sereo-an aku, sak nyereo-an.... teruuuus sampai jello kiamat.


Kire-kire lamun tesinggak hadits niki jok peragayan Maulanasyaikh tuubaa liman ro-aani. Beruntung dengan sak wah bedait kance Bapak Maulanasyaikh. Watuubaa liman ro-aa man ro-aani beruntung dengan sak wah bedait kance dengan sak wah bedait kance Bapak Maulanasyaikh. Dengan ampok niki. Muk niki jak, tiangpelungguh sami darah daging Maulanasyaikh sak telatih, biase lamun sak tesiapang niki jak segale-gelen. Tebarengin nyare, tebarengin ibadah, tebarengin wirid, dengan tebimbing, marak entan Nabi sak tebimbingisik Allah ta'ale, laa yantiqu anilhawa, inhuwa illaa wahyu yuuhaa. Paham pelunguh?


Kire -kire sadun pelungguh lamun tiang bilang, karena beliau niki pilihan Bapak Maulanasyaikh kire-kiresadun pelungguh beliau niki tetep tebimbing isik Bapak Maulanasyaikh? Saduuu. Lamun inak amak tiang pelunguh jak demen mate, ... lamun sekelas Maulanasyaikh jak tewikanan hanya intiqoolun min daarin ilaa daarin. Manik ulama. Lamun sekelas Maulanasyaikh jak, sekedar liwat, endak olek alam dunie sak kasar niki pindah joknalam sak teparan aran alam barzah. Beliau hidup kembali, yurzaquun, beliau juga diberikan rezeki oleh Allah Swt. 


Sangkak silak lamun muridne doang jagakne sik Mulanasyaikh, apalagi bijene, apalagi mahkotnya, apalagi fotokopinya. Pasti dijaga. Sangkak endak bae bepesek-pesek nuu lek bawak kayuk, wikan beliau. Kembekn? Karena beliau telah disiapkan oleh niniknya. Paham?pelungguh? Naa iye kenene niki Penggentik. Sak aran penggentik niki terus endik narak batesne, yapan aran Zainuddin Tsani lingsir Zainuddin Tsani jemak, lanjut Zainuddin Tsalis. Setelah Zainuddin Tsalis, lanjut Zainuddin Robi' terus. Tesiapan adin aru keruan. Paham pelungguh? Pahaam.?


Iye apat untung mangkin, pondok pesantren niki, pertamen terauhin baos panitie baruk waktun sak jangke senneng panitie laek. Jengken merarik. Seneng dengan merarik ape endik, senneng. Kire-kire. Mun pertamen merarik dengan seneng? Seneng. Mun merarik keduen jak sempat takut takut. Iye mawinan mangkin niki tiang pelungguh sami teparekin. Mule jak murid yak datengin guru, laguk iye Bapak Maulnasyaikh laek, sekkaat merate keberkahan muntantih keberkatan muntantih murid doang dateng. Iye apan Bapak Mulanasyaikh laek, lumbar leman kelemak, kebian, kemalem, adin sak aru merate keberkatan lek bawun dunie niki.


Mangkin karena beliau fotokopi, penggentik, nuras beliau. Kire-kire buk lamun dengan anyam ulah belae, lamun nganak napi sin nganak, ulah belae atau ulah silong, belaeee. Paham pelungguh kire-kire? Nggih. Maulnasyaikh itu semua orang menghormati. Semua mengakui. Naa sak parek mangkinan niki, pertame eyakn linggian, eyakn jauang tiang pelungguh sami keberkatan. 


Sak bekelinturan doang untung, niki jak ndekn sekedar bekelinturan doang, pertame darah daging Mulanasyaikh. Kedua beliau tidur di badan Maulanasyaikh. Beliau dibimbing Mulanasyaikh, dulu sampai sekarang. Laek wahn becerite beliau endah waktun sak baru mantuk lekan Mekah. Wahku susah due kali basen beliau. Susahku selesaian. Laguk dateng ninikku, badak aku, ajah aku, basen beliau. Masih lek Mekkah laek, tellu kali. Ndek man jari pimpinan waktu lek Mekah. Apalagi mangkin beliau sudah menjadi pimpinan. 


Mawinan niki dawek, tiang pelungguh sami mangkin kehadiran kita ini, ampure tiang jelasan niki, adin pelungguh wikan, adin tetao beden gurunte dait gurun dengan. Adin tetaok pimpinante kance pimpinan dengan, adin endakte becat gitak bagus casing HPen dengan. Hebat padahal niki buatan China. Adintetaok mas murni kance embe mas-masan. Nah iye kewajiban tiang pelungguh sami eyak tengiring beliau berarti tengiring ummuna, Tengiring ummuna berarti tengiring Bapak Maulanasyaikh. Tengiring Bapak Mulanasyaikh berarti tengiring guru, guru, guru beliau sampai kepada Rasulullah Saw. Iye kenen isik manik deside Allah sak baruk niki wakuunuu mangassoodiqiin. Tetapan dirik tiang pelungguh sami niki bareng dengan sak sekken, sak solah, sak soleh.


Barangkali ini saja yang dapat tiang sampaikan, mudah-mudahan arak artin lek tiang pribadi dan kita semua, tiang tutup dengan manik Maulanasyaikh :Kalau nakda memang beryakin, tak sampai hati ninggalkan Zainuddin. Yakin pelungguh ke Maulanasyaikh? Yakin. Yakin pelungguh Maulanasyaikh wali? Yakin. Yakin pelungguh pendiri madrasah NWDI, NBDI dan NW jari Sultonulauliyak? Yakin.


Kebetulan jamaah Batukeliang sak saksian pengangkatan Maulanasyaikh jari datun wali sedunie, niki nggih Al-Marhum TGH Fathurrahman. Embe leman nike? Terataaaak. Lombok Tengah. Tejarian murid Maulanasyaikh, mauk saksian pelantikan Maulanasyaikh sebagai Kutubulaktof. Muk tiang pelungguh endik tiang ngiring pekayunan beliau, endik tegen ngiring pilihan beliau jak sang rugi lalok tiang pelungguh. Nggih, tebareng - bareng iring Maulanasyaikh enggih Hmzanwadi II nggih?. Penerus Hamzanwadi I nggih. Tiang tidak pernah sebut yang lain-lain, ting tidk pernah remehkan orang lain, tetapi mari kita berbangga dengan milik kita, jangan mencela dan menghina orang lain.


Paham pelungguh? Kalau anakda memang beryakin, tak sampai hati ninggalkan Zainuddin, Masak sampai hati ninggalkan Maulanasyaikh, Zainuddin wah pindah alam, laguk are-anne ite Zainuddin pelanjut, harus kita ikuti. Jangan tinggalkan Zinuddin, kebijakannya, penggentiknya, pekayunan Maulanasyaikh, jangan tinggalkan Zainuddin. Maulanalhasan doakan tamkin. Dalam kitabnya Al-Murtarsyidin.


Mudah-mudahan tiang pelungguh sami, tican jari murid sak bermanfaat untuk Nahdlatul Wathan, ngiring pekayunan Maulanasyaikh sak teturunan mangkin tipqk cucu beliau, sak pade pasengan beliau, sak pade gelombang beliau. Mun teboye tivi,? endekn sugul gambar TVone lamun endik settel TVone. Nggih, harusn pade gelombang ne iye ampon inik pade. Paham pelungguh?, Nggih. Terimakasih atas perhatian, ampure seagung- agungnya bila bahasan tiang kurang pas, dihadpan pelungguh sami, tiang tunas maaf agung-agung. Wallohulmuwaffiqu Walhadi Ilaa sabiilirrosyaad. Wassalamulaikum Wr. Wb.


*(Rabu  19 Jumadil Akhir 1444 H / 12 Januari 2023)*